2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII PENTRU GEMINA

 

model 230 2%

 

In urma solicitarilor primite, dorim sa va reamintim ca pentru anul fiscal 2015, termenul limita de depunere al Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor – 230 (anexa 1) este 25 mai 2016.

 

Pana la aceasta data cei care doresc pot directiona aceasta suma in contul asociatiei Juventus Club Gemina.

Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit
legii sau adresa unde locuieşte efectiv,
în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Formularul cat si instructiunile pentru completarea lui pot fi accesate aici.
Fino alla fine!

 

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *